en-USfr-FRes-ESde-DEit-ITzh-CNsv-SEpt-PT

Uppgradera CNC

Våra uppgraderingar och programuppdateringslösningar ger ett andra liv till dina koordinatmätmaskiner. Hela processen är mycket säker och erbjuder kunden en maximal garanti.

Om kundens har mekaniska problem med maskinen, kommer våra tekniker att göra en teknisk undersökning innan uppgraderingen.
Metrologic kontrollerar och testar de olika dynamiska komponenterna i maskinen. Nödvändiga reparationer eller reservdelar som ersatts dokumenteras i en detaljerad rapport. Inga reparationer görs utan att det avtalats med kunden.
När som helst det är möjligt, innan uppgradering, kontrollerar vår tekniker noggranheten på maskinen tillsammans med den aktör som använder programvaran. Noggrannhetens resultat registreras som referensvärden. Teknikern ersätter Controllern (om det är hårdvara som behöver ändras) och gör de nödvändiga kabelanpassningarna.

En komplett maskininställning görs med hjälp av ny hårdvara, följt av noggrannhetskontroll och kalibrering av maskinen. Maskinen kan justeras mekaniskt och också genom geometrisk programvarukompensering.
Metrologics åtagande är att förbättra ursprunglig mätnoggrannhet och maskinprestanda.

Denna lösning har redan antagits av de flesta större aktörer inom fordons-och flygindustrin.
    Möjliga operationer:
1 A- Att ersätta original CNC.
2 B- Elektriska motorer.
C- Drivsystem.
3 D- Mätskalor.
E- Läshuvud för skala.
4 F- Luftflöde och rörliga block.
5 G- Möjlighet att ersätta det ursprungliga sensorhuvudet med en högpresterande optisk sensor.
A- Digital CNC ME 5011 och dess fullständiga katalog.
   Downloads   |   Careers   |  Go to Extranet  |  Join our Twitter Group   Visit our YouTube Channel        
   Nedladdningar   |   Karriär   |   Extranet   |   Join our Twitter Group   Visit our YouTube Channel        
Personliga uppgifter  |   Användarvillkor  |   Logga in  |   Copyright 2019 Metrologic Group