en-USfr-FRes-ESde-DEit-ITzh-CNsv-SEpt-PT
Användarvillkor
AVTAL MELLAN ANVÄNDARE OCH Metrologic Group

Metrologic Group Webbplats består av diverse webbsidor som sköts av Metrologic Group.

Metrologic Group webbplats erbjuds under förutsättning att du accepterar följande villkor utan förbehåll. Detta gäller även villkor som framgår av andra sidor på denna webbplats. Din användning av Metrologic Group webbplats bekräftar detta avtal på alla punkter och villkor.

ÄNDRINGAR AV DESSA VILLKOR

Metrologic Group förbehåller sig rätten att utan varsel ändra de villkor som gäller för Metrologic Group.

LÄNKAR TILL ANDRA WEBBSIDOR

Metrologic Group webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbsidor ("Links"). Dessa webbsidor kontrolleras inte av Metrologic Group och Metrologic Group är på grund av detta inte ansvarig för innehållet på dessa webbsidor, detta gäller utan undantag alla länkar till externa webbsidor. Metrologic Group är heller inte ansvarig för överföring av data från de externa länkar som refereras från denna webbplats. Detta gäller utan undantag och alla former av överföring samt skadlig kod i form av virus etc. Metrologic Group erbjuder enbart dessa länkar som en tjänst för användaren. Förekomsten av dessa länkar betyder INTE att Metrologic Group sympatiserar med de uppfattningar som dessa webbsidor eller deras operatörer framställer.

MISSBRUK OCH OLOVLIG ANVÄNDNING

Vid användning av Metrologic Group webbplats, bekräftar och garanterar du Metrologic Group att du inte kommer att använda Metrologic Group på ett sådant sätt att det strider mot svensk lagstiftning eller villkoren på denna sida. Du får under inga omständigheter använda Metrologic Group webbplatsen så att det kan skada, avaktivera, överbelasta Metrologic Group eller förstöra andra användares besök/arbete med Metrologic Group webbplatsen. Du får ej skaffa tillgång eller försöka få tillgång till material som du inte erhållit tillstånd till genom Metrologic Group webbplatsen.

ANVÄNDNING AV KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER

Metrologic Group webbplatsen kan innehålla anslagstavlor, chat, nyhetsgrupper, forum, personliga hemsidor, kalendrar eller andra kommunikationsfunktioner. Dessa funktioner har gjorts tillgängliga så att man kan kommunicera med större offentlighet eller med en grupp. Du accepterar därför att använda kommunikationstjänsterna i enlighet med de regler som gäller för berörda tjänster. Du accepterar att:
  • Inte på något sätt kränka rättsäkerheten för andra.
  • Inte publicera, ladda upp, distribuera någon form av opassande material eller information.
  • Inte ladda upp filer eller annat material som är skyddat av upphovsrätt utan att själv inneha dessa rättigheter eller ha skaffat tillstånd från innehavaren av rättigheten.
  • Inte ladda upp filer eller annat material som kan skada andras datorer.
  • Inte annonsera, göra reklam eller på annat sätt försöka sälja varor eller tjänster.
  • Inte genomföra undersökningar, förmedla kedjebrev, eller anordna pyramidspel.
  • Inte ladda ned någon fil där man känner till eller borde känna till inte kan distribueras med hänsyn till upphovrättsliga orsaker.

Metrologic Group har ingen förpliktelse att övervaka kommunikationstjänsterna. Dock förbehåller Metrologic Group sig rätten att läsa igenom och utvärdera material som är upplagt i dessa kommunikationstjänster. Metrologic Group förbehåller sig rätten att exkludera och förhindra tillgång till material och utan att lämna besked ta bort sådant material.

Metrologic Group förbehåller sig rätten att alltid kunna offentliggöra och lämna ut information som är nödvändig till stat eller myndighet. Metrologic Group varken godkänner eller ger tillstånd till information som kan finnas i våra kommunikationstjänster. På denna grund frånsäger Metrologic Group sig allt ansvar i förbindelse med kommunikationstjänsterna och var handling indirekt eller direkt som kan vara resultatet av att delta i någon av tjänsterna. Administratörer och användare är inte behöriga att tala eller upplysa på Metrologic Group vägnar. Deras synpunkter är inte nödvändigtvis synpunkter och inställningar som överenstämmer med Metrologic Group.


FÖRBEHÅLL OCH ANSVARSFRÅNSÄGELSE

ALL INFORMATION, MJUKVARUPRODUKTER, OCH TJÄNSTER I ELLER TILLGÄNGLIGA GENOM Metrologic Group WEBBPLATS KAN INNEHÅLLA FELAKTIGHETER. Metrologic Group FRÅNSÄGER SIG ALLT ANSVAR FÖR FEL I Metrologic Group WEBBPLATS SAMT KONSEKVENSER AV FEL I Metrologic Group WEBBPLATS.

KONTAKT: admin@metrologic.fr

UPPSÄGNING/TILLGÅNGSBEGRÄNSNING

Metrologic Group förbehåller sig rätten att utan varsel, säga upp din tillgång till Metrologic Group webplats och dess relaterade tjänster. Du som besökare, användare eller medlem av denna webbplats accepterar härmed dessa villkor. Överträdelse av dessa villkor kan medföra utestängning från webbplatsen och i värsta fall lagsökning enligt svensk och internationell lagstiftning.

 COPYRIGHT OCH  INFORMATION OM VARUMÄRKEN:

Allt innehåll på Metrologic Group webbplats är: Copyright 2019 Metrologic Group och/eller deras partner. Alla rättigheter förbehålles.

VARUMÄRKEN
Namn och varumärken nämnda här kan vara varumärken för respektive ägare.

Alla rättigheter förbehålles Metrologic Group Copyright 2019 Metrologic Group

Personliga uppgifter  |   Användarvillkor  |   Logga in  |   Copyright 2019 Metrologic Group